ADR

Beveiligers Booltink Security behalen ADR certificaat.

De beveiligers die bij Booltink Security werkzaam zijn hebben allemaal een ADR certificaat behaald.

De eisen van opslag van gevaarlijke stoffen worden steeds strenger, evenals het toezicht daarop door de overheid. Er kunnen situaties aanwezig zijn waarbij in het kader van brandveiligheid van wet en regelgeving eisen kunnen worden gesteld aan organisaties. Een van die eisen zou kunnen inhouden dat u verplicht word om ADR gecertificeerde beveiligers in te zetten.

Professioneel op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Onze beveiligers zijn uiterst vakkundig en worden steeds bijgeschoold, zij beschikken over de nodige kennis van wet en regelgeving werkinstructies en voorschriften op het gebied van brandveiligheid brandpreventie en opslag van gevaarlijke stoffen.