Transportbegeleiding

Transportbegeleiding

Transportbegeleiding wordt gedaan door een beveiligingsbeambte van Booltink Security met een medewerker van uw bedrijf als er kostbaarheden zijn die van locatie A naar locatie B moeten.

Het geeft een goed gevoel, als u weet dat uw goederen veilig aan komen op de plaats van bestemming.